Azure basics – Requirements Azure Powershell

Er wordt veel gevraagd hoe je verbinding kunt maken met Azure Resource Manager middels powershell. Hierbij de commando’s:

# Install Azure Powershell

# step 1; install powershellget

# check if powershellget is already installed

Get-Module -Name PowerShellGet -ListAvailable | Select-Object -Property Name,Version,Path

# output should be PowershellGet version 1.1.2.0 or higher, if not, install latest

Install-Module PowerShellGet -Force

# step 2; install Azure powershell

# first install Azure Resource Manager modules from the Powershell Gallery

Install-Module -Name AzureRM -AllowClobber

# step 3; import-Module -Name AzureRM

Import-Module -Name AzureRM

# step 4; log in to azure

Connect-AzureRmAccount

Mocht je nog vragen hebben dan kan dat via de site of info@blonkit.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *