SCCM 2012 installeren

Er zijn best wat stappen die je moet verrichten om een installatie te doen van System Center Configuration Manager 2012 sp1. Als je net als ik veel moet studeren voor je Microsoft certificering, dan is een online lab zeker een goede mogelijkheid. Ik kies er voor om de evaluatie in mijn lab te installeren, zodat ik er goed mee kan testen.

1. VM’s uitrollen.

Naam: CM01 (SCCM)
CPU: 2vCPU
MEM: 8 GB (na installatie terugschroeven!)
NIC: 1 vNIC
DISK1: 40GB OS (controller 0:0)
DISK2: 150GB SCCM + Updates (controller 0:1)
OS: Windows 2012r2 Standard

Naam: DB01 (MSSQL)
CPU: 2vCPU
MEM: 6 GB
DISK1: 40GB OS (controller 0:0)
DISK2: 40GB DB (controller 0:1)
DISK3: 40GB LOGS (controller 1:0)
DISK4: 20GB BIN+PAGEFILE (controller 2:0)
DISK5: 20GB TEMPDB (controller 3:0)
DISK6: 60GB BACKUP (controller 2:1)

User aanmaken

SA_CM_SMSadmin (tbv management + installatie SCCM), maak deze lid van de local administrators.

Roles and features
Op de SCCM server installeer je .net Framework 3.5, WSUS, Bits en Remote Differential compression. IIS wordt ook geïnstalleerd, zorg dat naast de defaults de volgende features worden aangevinkt:
– Security
Basic Authentication
Windows Authentication
URL Authorization
Request Filtering
IP and Domain Restrictions

– Management Tools
IIS Management Scripts and tools
Management Service (.net framework 4.5)
IIS 6.0 Management Console
IIS 6.0 Scripting Tools (and required features)

Op de databaseserver installeer je .net Framework 3.5.

Windows Assessment and Deployment Kit

Op de SCCM server installeer je de Windows Assessment and Deployment Kit met de features:

– Windows Preinstallation Environment
– Windows Deployment Tools
– User State Migration Tools

System Management container

Je site configuration van System Center Configuration Manager wil je gepubliceerd zien in de Active Directory. Onderstaande stappen zijn daarom benodigd.

– In Adsiedit moet de container system management aangemaakt worden onder CN=System.
– Zet Advanced Features aan in de ADUC
– Nu kun je naar System Management en kiezen voor Delegate Control…
– Vervolgens kies je in de wizard voor computer object en geef je de SCCM server op.
– Klik Create Custom Task to delegate.
– Kies This folder, existing objects in this folder, and creation of new objects in this folder.
– Klik General, Property-specific en Creation/deletion of specific child objects aan en geef full control als Permissions.
– Klik daarna op Finish om de delegation of control wizard te voltooien.

Active Directory Schema uitbreiden
Vanaf een domain controller moet de schema uitgebreid worden. Dit kan door extadsch.exe als administrator uit te voeren. Deze staat op de installatie cd/iso van SCCM in de map SMSSETUP\BIN\X64.

Op c:\ vind je na het uitvoeren van extadsch.exe een file genaamd ExtADsch.txt waarin de log te zien is. De log geeft aan dat er het volgende is gebeurd:

<01-22-2015 20:14:50> Modifying Active Directory Schema – with SMS extensions.
<01-22-2015 20:14:50> DS Root:CN=Schema,CN=Configuration,DC=corp,DC=blonkit,DC=nl
<01-22-2015 20:14:52> Defined attribute cn=MS-SMS-Site-Code.
<01-22-2015 20:14:52> Defined attribute cn=mS-SMS-Assignment-Site-Code.
<01-22-2015 20:14:52> Defined attribute cn=MS-SMS-Site-Boundaries.
<01-22-2015 20:14:52> Defined attribute cn=MS-SMS-Roaming-Boundaries.
<01-22-2015 20:14:52> Defined attribute cn=MS-SMS-Default-MP.
<01-22-2015 20:14:52> Defined attribute cn=mS-SMS-Device-Management-Point.
<01-22-2015 20:14:52> Defined attribute cn=MS-SMS-MP-Name.
<01-22-2015 20:14:52> Defined attribute cn=MS-SMS-MP-Address.
<01-22-2015 20:14:52> Defined attribute cn=mS-SMS-Health-State.
<01-22-2015 20:14:52> Defined attribute cn=mS-SMS-Source-Forest.
<01-22-2015 20:14:52> Defined attribute cn=MS-SMS-Ranged-IP-Low.
<01-22-2015 20:14:52> Defined attribute cn=MS-SMS-Ranged-IP-High.
<01-22-2015 20:14:52> Defined attribute cn=mS-SMS-Version.
<01-22-2015 20:14:52> Defined attribute cn=mS-SMS-Capabilities.
<01-22-2015 20:14:53> Defined class cn=MS-SMS-Management-Point.
<01-22-2015 20:14:53> Defined class cn=MS-SMS-Server-Locator-Point.
<01-22-2015 20:14:53> Defined class cn=MS-SMS-Site.
<01-22-2015 20:14:54> Defined class cn=MS-SMS-Roaming-Boundary-Range.
<01-22-2015 20:14:54> Successfully extended the Active Directory schema.

SQL installatie

Gekozen is voor Microsoft SQL 2012 sp1 op de DB01. In mijn geval een named instance met static ports. Let op dat je de collation op SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS zet.

De paden die je gebruikt kunnen variëren. Probeer met je disken de beste performance neer te zetten en in ieder geval je database en logs te scheiden van je SQL installatie. Ik heb gekozen om ook de tempdb apart te zetten.

Firewall dient zo open gezet te worden dat sqlbrowser.exe, sqlserver.exe en 1433 open gezet worden.

SCCM installatie

– Kies voor Install a Configuration Manager primary site.

– Je krijgt nu de vraag of je een licentie op wil geven of een evaluatieversie. Ik kies voor evaluatieversie.

– Accept License Terms.

– Wederom, accept license terms.

– Download required files.

– Select language.

– Select client language.

– Site code 001
– Site name corp.blonkit.nl
– Installation folder d:\Program Files\Microsoft Configuration Manager
– Install the configuration manager console.

– Install the primary site as a standalone site.

– SQL server name: DB01
– Instance name: INSTANCE001
– Database name: CM_001
– Service broker port: 4022

– SMS provider: CM01.corp.blonkit.nl

– Configure the communication method on each site system role

– Install a management point: CM01.corp.blonkit.nl
– Install a distribution point: CM01.corp.blonkit.nl

– Kies hierna of je mee wil doen aan het CEIP.

– Vervolgens krijg je een overzicht van je keuzes.

– Er volgt een prerequisites check waarin me verteld wordt dat de database server geen 8 gb gereserveerd heeft, wat je kunt negeren. Tevens moet ik verifiëren of de site server permissions goed zijn om te publiceren in de AD. zie daarvoor het stukje over het publiceren van de System Management container.

Nu wordt de installatie uitgevoerd! Succes!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *